Διεύθυνση:
Αμύντα 1, Περιστέρι, 12135
Τηλέφωνο:
210 9343355